Roesen

Ren energi med rapsolie

Om Roesen brænderens opbygning

Udfordringen bag konstruktionen af KSM-Roesen brænderen var at lave en brænder til biologisk olie (rapsolie), hvor den indfyrede effekt og dermed oliemængden, var konstant og uafhængig af:

    1. Oliens viskositet: For biologiske olier kan viskositeten variere meget med temperaturen, mellem forskellige leverancer og enddog inden for én leverance ved lagdeling under oplagring. Dvs. viskositeten er ikke konstant.
    2. Forstøvningstrykket: Det er ikke en naturlov at man i en given dyse får den bedste forstøvning ved netop den ønskede oliemængde.
    3. Mindre urenheder i dysen: Hele rørsystemet frem til og ud gennem dysen giver flowmodstand. Aflejringer i systemet giver ændret flowmodstand.

Det er meget vigtigt at den indfyrede oliemængde er konstant for at opretholde korrekt forbrænding og dermed pæne skorstenstal - også et halvt år efter sidste justering.

De to traditionelle forstøvningsprincipper har problemer med at holde olietilførslen uafhængig af de tre nævnte parametre. Trykforstøvning er meget kritisk med oliens viskositet og selv ganske små urenheder nedsætter gennemstrømningen i dysen. Ved luftforstøvning, hvor trykluften samtidig driver olien frem gennem en speciel dyse (som i en malerpistol) er oliemængden både afhængig af oliens viskositet, luftens tryk og evt. urenheder.

For at gøre Roesen brænderen stabil og uafhængig af de nævnte variationer har det været nødvendigt at udvikle et system, hvor forstøvningen sker med trykluft, men hvor olien doseres volumetrisk i præcis den ønskede mængde (afhænger af keddelstørrelse).Brænderens opbygning

1
Dæksel til dyse og elektroder
2
Kontrolboks
3
Elektronisk tænding
4
Elektronisk regulering af olieflow
5
Volumetrisk lavtryksoliepumpe
6
Lammelkompressor
7
Trykluft regulering
8
Multistik
9
Fotocelle


Roesen brænderens kompakte mål gør at den let kan indpasses i ethvert fyrrum på eksisterende villakedler. Der kan således let konverteres fra mineralolie til bioolie.
Dysen skal efterses og om nødvendigt renses ca. en gang om måneden, afhængig af hvilken olie der anvendes. Dette sker ved at dekslet (1) løsnes og trækkes bagud. Brænderen forbliver fastmonteret på kedlen, mens dysearrangementet incl. elektroder og hvirvelskive afmonteres. Det tager ca. 45 sekunder. Dyse og elektroder mv. kan herefter renses under indtagelse af en mere behagelig arbejdsstilling, f.eks. ved et arbejdsbord. Rensningen tager typisk 5 minutter.
 

 
Tekniske specifikationer

MODEL
MX1
MX7
Dyse Delavan 30609-11 Delavan 30610-8
Kompressor Gast 0240-P10B Ekstern
Pumpe Danfoss Danfoss
Tænding - -
Strømforsyning 230V via termostat 230V via termostat
Strømforbrug - -
Nominel effekt
Olieforbrug
Driftstemperatur
Mål
Vægt
Montering Standardflange Standardflange